over het warmtenet

In Nederland gaan we stap voor stap van het aardgas af. We gaan onder andere met warmtenetten onze woningen verwarmen. Een slimme en duurzame mogelijkheid. Op deze pagina lees je meer over hoe een warmtenet werkt en welke duurzame bron gebruikt wordt. 

warmte van HVC

Filmbestand
Play video

Bekijk de video

/
Planning

Aanleggen warmtenet

Het aanleggen van het warmtenet doen we natuurlijk samen met bewoners en de projectpartners. Samen bekijken we waar, wanneer en welke woningen en gebouwen geschikt zijn  en hoe we deze aan kunnen sluiten op het warmtenet. We starten als eerste met circa 1.000 huurwoningen van Poort6. Voor particuliere woningeigenaren, VvE’s en vastgoedeigenaren hopen we komende jaren te komen met mogelijkheden om aan te sluiten.

Selecteer voor antwoord

Een warmtenet aanleggen gebeurt in fases. Dat duurt een aantal jaren. De duurzame warmtebron is nog niet klaar voor gebruik. Toch moeten de aangesloten woningen verwarmd worden. Een tijdelijke (gasgestookte) warmtecentrale zorgt dan voor de warmte. Hierdoor is het mogelijk om woningen en gebouwen alvast klaar te maken voor een duurzame toekomst. Zo’n tijdelijke warmtecentrale wordt gebruikt totdat de (duurzame) warmtebron klaar is (naar verwachting rond 2025) en er voldoende woningen of andere gebouwen aangesloten zijn op het warmtenet.

Selecteer voor antwoord

Nee, gemiddeld gezien niet. Bij gelijk verbruik is de prijs voor warmte iets lager of hetzelfde als voor gas. Als u de woning warmer stookt dan nu, stijgen de verbruikskosten natuurlijk wel. Dit omdat het verbruik dan hoger is. 

Het leveringstarief (per gigajoule) voor warmte dat HVC rekent is al enkele jaren 5% goedkoper dan het maximale leveringstarief. Daarnaast zijn ook de vaste kosten bij HVC in 2021 een stuk lager dan de maximale ACM-tarieven. 

Huurders kunnen een kostenberekening van de huidige en toekomstige situatie ontvangen.