Energie halen uit water

Verborgen, in het riool en net onder de oppervlakte van de miljoenen liters water die in onze rivieren voorbij stromen, zit een enorme bron aan energie. Aquathermie, een duurzame energiebron die we in rap tempo ontwikkelen. Lees verder over de wondere wereld van aquathermie.

Voor het warmtenet wordt duurzame warmte gebruikt die op één plek wordt opgewekt. De warmte voor het warmtenet in de Gildenwijk halen in eerste instantie uit afvalwater. Deze techniek heet Thermische Energie uit Afvalwater (TEA). Als er in een later stadium meer woningen zijn aangesloten, dan kunnen we ook de warmte halen uit het oppervlaktewater van het Kanaal van Steenenhoek. 

Jouw douchewater als warmtebron

Het rioolwaterzuiveringsbedrijf (RWZI) in Schelluinen vangt al het afvalwater op uit onder andere de Gildenwijk en zuivert dit. Op dit moment wordt dit gezuiverde water via twee grote leidingen geloosd in de rivier de Merwede. Dit water heeft echter nog voldoende warmte die we kunnen gebruiken om woningen en gebouwen in de Gildenwijk mee te verwarmen. Het kan dus zomaar zijn dat jouw douchewater, terugkomt als warmte in je woning.

Om de warmte uit afval- of oppervlaktewater te kunnen halen is er een warmtestation nodig. Het plan is om deze te bouwen op de Bullekeslaan om twee redenen: 1) de leidingen van RWZI Schelluinen lopen vlak langs deze locatie en 2) de locatie ligt dicht bij het Kanaal van Steenenhoek. 

In het warmtestation wordt met verschillende installaties de warmte geschikt gemaakt voor het warmtenet. Ongeveer 85% van deze warmte wordt gehaald uit het gezuiverde afvalwater wat doorgaans genoeg is voor het warmtenet. Op hele koude dagen of als er extra vraag naar warmte is zorgt een gasgestookte installatie voor extra warmte. Uiteindelijk is het de wens om ook deze gasinstallatie te vervangen voor een duurzamer alternatief. 

Wat is aquathermie

In de onderstaande video wordt uitgelegd hoe de warmte uit (riool)water wordt gehaald.
 

Filmbestand
Play video

Bekijk de video

/