Informatie

Warmtenet Gildenwijk

Met het warmtenet in de Gildenwijk investeren we in een aardgasvrije toekomst voor de stad. In de Gildenwijk worden eerst huurwoningen van Poort6 aangesloten op het warmtenet. Later zijn ook het kantoor van Poort6 en het stadhuis aan de beurt. Het warmtenet wordt rond 2025 aangesloten op de duurzame bron Energie uit Afvalwater.  

Werkzaamheden

Foto van de locatie van de werkzaamheden in de Weverstraat in Gorinchem
9 juni 2022

Werkzaamheden Weverstraat

Van maandag 27 juni t/m vrijdag 15 juli wordt er in de Weverstraat gewerkt aan het warmtenet.

Partners

een schone wereld. we doen het samen

De aanleg van het warmtenet Gildenwijk doen we samen. Gemeente Gorinchem, woningcorporatie Poort6, energie- en afvalbedrijf HVC, Waterschap Rivierenland en provincie Zuid-Holland werken hieraan mee.
Het warmtenet Gildenwijk wordt medegefinancierd vanuit het EU-programma Horizon 2020 en het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).