Planning warmtenet Gorinchem

Een warmtenet aanleggen is veel werk. Eerst moet door de wijk een netwerk van stalen warmteleidingen worden aangelegd. De aanleg gaat altijd stapsgewijs. Natuurlijk overleggen we dan goed met huurders, buurtbewoners en organisaties in de wijk.

het eerste gedeelte van het leidingnetwerk ligt in de Gildenwijk
Planning

Welke stappen doorlopen we?

De komende vijf jaar sluiten we in de eerste fase zo'n 1.000 woningen van Poort6 in de Gildenwijk aan op het warmtenet. Ook het stadhuis van de gemeente en het kantoor van Poort6 worden aangesloten. Lees hieronder de voorlopige planning.

Straat/ locatie

Planning

Status

Alexanderflat

2022

aangesloten

Gildenweg 83-119

2022

aangesloten

Chirurgijnstraat 2-14

2022

aangesloten

Schilderstraat 1-13

2022

aangesloten

Gruttershof 2-26

2022

aangesloten

Rietdekkerstraat 2-22

2022

aangesloten

Munter- en Tichelaarflat

2023

in aanleg

Frisoflat

2024

in voorbereiding

Kremlin 2

2024/2025

 

Schelluinsevliet

2025

 

Gildenhof

2025

 

Stadhuis

2025

 

Kantoor Poort6

2025

 

 

Aanleg

Werkzaamheden

Om de leidingen in de grond aan te leggen gebruikt de aannemer graafmachines. Tractoren en kiepauto’s voeren de grond af. Er komen pompen voor het afvoeren van grondwater en een machine die stroom opwekt voor bijvoorbeeld laswerkzaamheden. Helaas veroorzaakt dit overlast voor geluid, parkeren en bereikbaarheid. Om de overlast te beperken voeren we de werkzaamheden in fases uit. Per fase stemmen we de werkzaamheden af met huurders en buurtbewoners, hulpdiensten, etc.   
  
De buurtbewoners informeren we met brieven en op de website. Daar vinden ze informatie over de planning en uitvoering van de verschillende fases. En welke tijdelijke gevolgen dit voor hen heeft. Als de coronamaatregelen het toelaten organiseren we graag een inloopavond. Daar kunnen we de vragen van buurtbewoners persoonlijk beantwoorden.