Gildenwijk

Om woningen te voorzien van duurzame warmte en warm water, leggen we het warmtenet Gorinchem aan.

Aardgasvrij

Waarom warmtenet Gildenwijk

Er wordt in Nederland nog veel gebruik gemaakt van aardgas om mee te koken en om woningen mee te verwarmen. In 2050 moeten er 7 miljoen woningen en 1 miljoen gebouwen aardgasvrij gemaakt zijn. Dat is afgesproken in het landelijk Klimaatakkoord. Dat doen we uiteraard niet in één keer, maar stap voor stap en per wijk. De gemeente Gorinchem start met de Gildenwijk. 

Starten met de Gildenwijk is een voor de hand liggende keuze. In de jaren 60/70 zijn hier veel (huur)woningen gebouwd waar veel energiewinst te behalen valt. Woningcorporatie Poort6 heeft al in de planning om deze woningen te renoveren en te verduurzamen. 

De Gildenwijk bestaat bovendien uit veel hoogbouw met een centrale verwarmingsinstallatie. Dat maakt ze geschikt om over te stappen op een warmtenet. Doordat de energie voor deze hoogbouw al centraal wordt opgewekt zijn er al veel faciliteiten.  Dat is een voordeel. Heel simpel gezegd is het: de ketel uit, het warmtenet aan. 

Zo makkelijk is het natuurlijk niet in het echt, want in de woningen moeten we waar nodig bijvoorbeeld het leidingverloop en de warmte-installaties aanpassen of geschikt gemaakt worden. Maar de omstandigheden zijn goed.

bol-uitzicht-intervam.jpg
Planning

Werkzaamheden

Het aanleggen van het warmtenet doen we uiteraard gezamenlijk met bewoners en de projectpartners. Samen bekijken we waar, wanneer en op welke wijze we de woningen aan kunnen sluiten op het warmtenet Gorinchem. Om dit voor elkaar te krijgen moet er onder andere een compleet netwerk van ondergrondse warmteleidingen worden aangelegd. De duurzame warmtebron zorgt dat de warmte via deze leidingen naar de huizen gebracht wordt. 

bol - warmtenetkaart Gorinchem.jpg
Energie uit afvalwater

Duurzame warmte

Voor het warmtenet wordt duurzame warmte gebruikt. Deze warmte halen we uit het oppervlaktewater en afvalwater. We starten met TEA. Dit staat voor Thermische Energie uit Afvalwater. 

Het rioolwaterzuiveringsbedrijf in Schelluinen vangt rioolwater uit de Gildenwijk op en zuivert dit. Uit dit gezuiverde rioolwater wordt warmte gehaald. Het kan dus zijn dat jouw douchewater terugkomt als warmte in je woning. In een tweede fase winnen we Thermische Energie uit Oppervlaktewater (TEO). Deze warmte halen we uit het Kanaal van Steenenhoek. 

Om de warmte in de woningen te krijgen leggen we door de Gildenwijk een netwerk van ondergrondse warmteleidingen aan.

bol - druppel water_3.jpg
Overige projecten

Heel Nederland duurzamer

HVC legt niet alleen een warmtenet in Gorinchem aan. Dit doet zij ook voor andere gemeenten. Wil je hier meer over weten? 

bol - warmteleidingen.jpg
Veelgestelde vragen

Is je vraag al eerder gesteld

Selecteer voor antwoord

Starten met de Gildenwijk is een voor de hand liggende keuze. In de jaren 60 en 70 zijn hier veel (huur)woningen gebouwd waar de nodige energiewinst te behalen valt. Ook alle woningen van woningcorporatie Poort6 moeten uiterlijk in 2050 gasloos zijn. Poort6 gaat de woningen in de Gildenwijk waar nodig renoveren en verduurzamen. En wil in nauw overleg met haar huurders bijna 1.000 woningen aansluiten op het duurzame warmtenet. Voor het zover is, gaat Poort6 hierover met haar huurders in gesprek. 70% van de bewoners van een woongebouw moet namelijk instemmen met de plannen om over te stappen op het warmtenet. Het belangrijkste uitgangspunt is dat huurders niet meer dan voorheen gaan betalen. Als het zover is, informeert Poort6 haar huurders uitgebreid. Bekijk hier de planning.

Selecteer voor antwoord

We weten nog niet wanneer woning- en gebouweigenaren de mogelijkheid krijgen om aan te sluiten op het warmtenet. Er zijn nu nog te weinig subsidiemogelijkheden vanuit de Rijksoverheid om aansluiting voor particulieren betaalbaar te maken. De Rijksoverheid werkt wel aan het beschikbaar stellen van subsidies en leningen. Gemeente Gorinchem volgt deze ontwikkelingen op de voet en we houden u hiervan op de hoogte.

Selecteer voor antwoord

Huurders van Poort6
Het aansluiten op het warmtenet gaat per flat of buurt (groepje van dezelfde woningen). Poort6 vraagt de huurders straks van tevoren of ze hiermee akkoord gaan. Als 70% van alle huurders van de flat of buurt akkoord is, sluiten we het hele gebouw of buurt aan op het warmtenet. Als minder dan 70% van de huurders akkoord is, gaat het aansluiten op het warmtenet niet door. Uw huidige situatie blijft dan in stand. 

Wat is mogelijk voor woning- en gebouweigenaren?
We weten nog niet wanneer woning- en gebouweigenaren de mogelijkheid krijgen om aan te sluiten op het warmtenet. Er zijn nu nog te weinig subsidiemogelijkheden vanuit de Rijksoverheid om aansluiting voor particulieren betaalbaar te maken. De Rijksoverheid werkt wel aan het beschikbaar stellen van subsidies en leningen. Gemeente Gorinchem volgt deze ontwikkelingen op de voet en we houden u hiervan op de hoogte.
 

Selecteer voor antwoord

De aanvoertemperatuur vanaf de warmtebron is iets hoger dan 70 graden Celsius. Aangekomen bij de woning is het water minimaal 70 graden. De woning en het kraanwater worden daarom net zo warm als nu.  

Poort6 berekent of uw radiator groot genoeg is om genoeg warmte af te geven. Als dit niet zo is, krijgt u een andere radiator. 

We kunnen garanderen dat de woning warm genoeg wordt (bij minimaal label B). We hebben verschillende berekeningen uitgevoerd. Daarbij zijn we uitgegaan extreme situaties. Zoals harde wind, -10 graden buiten en als de buren niet thuis zijn.

Douchen
Het warmtenet geeft meteen en onbeperkt warm kraanwater van minimaal 60 graden. U kunt zelf de temperatuur instellen met de kraan tot de gewenste douchetemperatuur.