Veelgestelde vragen warmtenet Gorinchem

De veelgestelde vragen en antwoorden over het warmtenet Gorinchem zijn op een rij gezet. De vragen zijn verdeeld over verschillende onderwerpen. Bekijk ze hieronder. 

vraag stellen
Veelgestelde vragen

Algemeen

Selecteer voor antwoord

Voor het warmtenet wordt duurzame warmte gebruikt die op één plek wordt opgewekt. De warmte voor het warmtenet in de Gildenwijk halen in eerste instantie uit afvalwater. Deze techniek heet Thermische Energie uit Afvalwater (TEA). Als er in een later stadium meer woningen zijn aangesloten, dan kunnen we ook de warmte halen uit het oppervlaktewater (TEO) van het Kanaal van Steenenhoek. 

Douchewater als warmte in je woning

Het rioolwaterzuiveringsbedrijf (RWZI) in Schelluinen vangt al het afvalwater op uit onder andere de Gildenwijk en zuivert dit. Op dit moment wordt dit gezuiverde water via twee grote leidingen geloosd in de rivier de Merwede. Dit water heeft echter nog voldoende warmte die we kunnen gebruiken om woningen en gebouwen in de Gildenwijk mee te verwarmen. Het kan dus zomaar zijn dat jouw douchewater, terugkomt als warmte in je woning.

Om de warmte uit afval- of oppervlaktewater te kunnen halen is er een warmtestation nodig. Het plan is om deze te bouwen op de Bullekeslaan om twee redenen: 1) de leidingen van RWZI Schelluinen lopen vlak langs deze locatie en 2) de locatie ligt dicht bij het Kanaal van Steenenhoek.

Voldoende warmte

In het warmtestation wordt met verschillende installaties de warmte geschikt gemaakt voor het warmtenet. Ongeveer 85% van deze warmte wordt gehaald uit het gezuiverde afvalwater wat doorgaans genoeg is voor het warmtenet. Op hele koude dagen of als er extra vraag naar warmte is zorgt een gasgestookte installatie voor extra warmte. Uiteindelijk is het de wens om ook deze gasinstallatie te vervangen voor een duurzamer alternatief. 

Selecteer voor antwoord

Als warmteleverancier moet HVC voldoen aan de leveringsplicht. Deze plicht staat in de Warmtewet, die er speciaal is om consumenten met een warmtenetaansluiting te beschermen. Daarom heeft HVC altijd een extra installatie achter de hand. Deze zogenaamde back-up-installatie schakelt HVC in als de warmtebron in onderhoud is. Of als er een storing optreedt.

Ook kan HVC deze installatie aanzetten als de warmtevraag extreem hoog is. Bijvoorbeeld als het in de winter meer dan 10 graden vriest. Zo garandeert HVC dat u altijd voorzien bent van warmte. De warmtenetten van HVC zijn heel stabiel gebleken en hebben een hoge leveringszekerheid. De afgelopen jaren zijn er dan ook geen grote storingen geweest bij de reeds bestaande HVC warmtenetten.

Selecteer voor antwoord

Nee, het warmtenet Gorinchem waarop de woningen worden aangesloten is van HVC. U kunt dus niet een eigen warmteleverancier kiezen. Net als bij koud kraanwater. De enige leverancier van water in Gorinchem is Oasen. 

HVC zorgt voor de investering in het warmtenet, de aanleg en het onderhoud en voor de veilige productie en levering van de warmte aan de klanten. Dat wil zeggen dat HVC de netbeheerder én warmteleverancier in één is. Bekijk de video met uitleg over dit onderwerp.

De bescherming van huurders tegen te hoge warmteprijzen is in de Warmtewet vastgelegd. Daarin staat onder andere wat de maximale tarieven zijn die een warmteleverancier in rekening mag brengen bij haar klanten. Deze maximale tarieven worden ieder jaar (eind december) voor het daaropvolgende jaar vastgesteld door de overheid (ACM).

Selecteer voor antwoord

HVC is een publiek (nuts)bedrijf zonder winstoogmerk en is in eigendom van 50 gemeenten (o.a. Gorinchem) en 6 waterschappen als eigenaar/ aandeelhouder. HVC is dus géén commercieel bedrijf. 

De belangrijkste taak van HVC is om de aandeelhoudende gemeenten en waterschappen te ondersteunen bij het verduurzamen van het afvalbeheer en te helpen bij de transitie ‘aardgasvrij’. Dit doet HVC onder andere door duurzame warmtebronnen te ontwikkelen, warmtenetten aan de leggen en zonneparken en windmolens te bouwen.

Weten hoe HVC dat doet? Bekijk dan het Verhaal van HVC of deze video.

Selecteer voor antwoord

Ja, dat is veiliger te noemen, omdat met een aansluiting op het warmtenet geen gasaansluiting of open vuur meer in een woning is.
Daarnaast is het beter voor de luchtkwaliteit in een woning en is er geen kans meer op een gaslek.

Veelgestelde vragen

Kosten

Selecteer voor antwoord

Bij gelijk verbruik is de prijs voor warmte iets lager of hetzelfde als voor gas. Als u de woning warmer stookt dan in de huidige situatie, stijgen de verbruikskosten natuurlijk wel. Dit omdat het verbruik dan hoger is. Poort6 maakt voor u een kostenberekening van de huidige en toekomstige situatie. Dit doen we op het moment dat we u instemming voor het warmtenet vragen. 

warmtetarieven HVC voor 2022

Net als de gestegen stroom- en gastarieven is ook het warmtetarief voor 2022 gestegen. Maar zoals ieder jaar blijven de HVC tarieven fors onder het maximum van de Autoriteit Consument en Markt (ACM). 

Door de huidige stijging van de energieprijzen in Nederland zijn ook de kosten voor (het produceren van) warmte gestegen. Als publiek bedrijf wil HVC de warmte voor haar klanten betaalbaar houden. HVC heeft de prijsstijging dan ook zo beperkt mogelijk gehouden en geeft een behoorlijke korting op het verbruikstarief en het vastrecht. Bij een gemiddeld verbruik van 25 gigajoule (GJ) gaan klanten netto 11 euro per maand meer betalen. 

Voor meer informatie over dit onderwerp verwijzen we graag naar het nieuwsbericht op deze website. 

Selecteer voor antwoord

Omdat de gastarieven zo hoog zijn, heeft dat ook gevolgen voor de warmtetarieven in 2022.

Ieder jaar in december stelt de Autoriteit Consument en Markt (ACM) de maximale warmtetarieven voor het volgende jaar vast. Deze tarieven berekent zij aan de hand van de in december geldende gastarieven. De ACM bekijkt dan de jaarcontracten van de 10 grootste gasleveranciers in Nederland. Aan de hand van het gemiddelde bepalen zij het maximale warmtetarief in Gigajoule (Gj).

Als publiek bedrijf zonder winstoogmerk wil HVC de kosten van de levering van warmte zo betaalbaar mogelijk houden voor haar klanten. HVC is al jaren één van de goedkoopste warmteleveranciers. Ze geven standaard een korting op de maximale ACM tarieven. Ook de vaste kosten zijn lager bij HVC.

Ieder huishouden in Nederland krijgt in 2022 van de overheid € 230 euro compensatie vanwege de stijgende gasprijzen. Deze korting geldt ook voor alle warmteklanten. De korting wordt volgend jaar automatisch verrekend via de elektriciteitsrekening omdat iedereen in Nederland een elektriciteitsrekening heeft maar niet iedereen op dezelfde wijze een woning verwarmt (gas, warmtenet).

Selecteer voor antwoord

Net als aardgas wordt ook het verbruik van warmte gemeten in een maateenheid. De eenheid van aardgas is kubieke meters (m3). Het verbruik van warmte wordt gemeten in Gigajoules (GJ).

1 Gigajoule staat gelijk aan 32,68 m3 aardgas (berekening 2021). 

Het is mogelijk om uw gasverbruik om te rekenen naar warmte. Stel, uw jaarlijkse gasverbruik is 700 m3, dan is de rekensom van uw warmte-verbruik: 700 : 32,68 = 21,42 Gigajoule.

Selecteer voor antwoord

Nee. Bij het verwarmen van een woning via het warmtenet zijn twee partijen actief: HVC en een installatiebedrijf (koopwoning) of de verhuurder van een woning.

HVC zorgt voor:

  • de productie en (monitoring van) levering van warmte aan de woning.
  • de aanleg en onderhoud van het warmtenet.
  • de warmte-unit en warmtemeter (inclusief de verleende service bij een storing) die warmte aflevert aan de binnenhuisinstallatie van de woning.

De warmte-unit in de meterkast is in principe onderhoudsvrij. Eventuele onderhouds- of vervangingskosten van de warmte-unit zijn in de huurprijs (vastrecht) inbegrepen.

Het installatiebedrijf of verhuurder zorgt voor:

  • de binnenhuisinstallatie en het installeren ervan (thermostaat, radiatoren/vloerverwarming/con- vectoren, drukvat, leidingen en kranen).
  • het inregelen en afstellen van de binnenhuisinstallatie. Voor een efficiënt werkende installatie is het erg belangrijk dat deze goed is ingeregeld. Een slechte inregeling kan namelijk zorgen voor minder comfort en een hoger verbruik en kosten.

De binnenhuisinstallatie (denk aan de inpandige leidingen en radiatoren, net als in een gasgestookte situatie) is eigendom van de woningeigenaar of verhuurder. Voor het onderhoud hieraan kan de woningeigenaar een onderhoudscontract afsluiten bij een zelf te kiezen installateur. In geval van een huurwoning is dit de verantwoordelijkheid van de verhuurder. HVC is verantwoordelijk voor de leidingen onder de straat,  tot en met de warmte-unit. De gehele installatie en leidingen na de warmte-unit is de verantwoording van de woningeigenaar of verhuurder.

Veelgestelde vragen

Gebruik en aansluiting woning

Selecteer voor antwoord

De aanvoertemperatuur vanaf de warmtebron is iets hoger dan 70 graden Celsius. Aangekomen bij de woning is het water minimaal 70 graden. De woning en het kraanwater worden daarom net zo warm als nu.  

Poort6 berekent of uw radiator groot genoeg is om genoeg warmte af te geven. Als dit niet zo is, krijgt u een andere radiator. We kunnen garanderen dat de woning warm genoeg wordt (bij minimaal label B). We hebben verschillende berekeningen uitgevoerd. Daarbij zijn we uitgegaan extreme situaties. Zoals harde wind, -10 graden buiten en als de buren niet thuis zijn.

Douchen
Het warmtenet geeft meteen en onbeperkt warm kraanwater van minimaal 60 graden. U kunt zelf de temperatuur instellen met de kraan tot de gewenste douchetemperatuur. 

Selecteer voor antwoord

Nee, dit is niet het geval. Het warmtenet van HVC en de leidingen waar het koude drinkwater doorheen stroomt zijn twee gescheiden leidingsystemen. Het water (koud of warm) uit de kraan of douche komt niet in aanraking met het water uit het warmtenet.

Het koude drinkwater wordt (in de warmte-unit) opgewarmd door het warmtenet. Het opgewarmde kraanwater loopt vervolgens uit uw kraan of douche. Met uw eigen douche(meng)kraan kunt u zelf de temperatuur van het warme water instellen.

Selecteer voor antwoord

Het warme kraanwater heeft een temperatuur van 60 graden bij de warmte-unit. Afhankelijk van de afstand tussen de kraan en de warmte-unit komt er over het algemeen binnen een aantal seconden warm water uit uw kraan. Met uw eigen (meng)kraan kunt u zelf de temperatuur van het warme water instellen.

Selecteer voor antwoord

Uw lokale drinkwaterbedrijf Oasen zorgt voor de waterdruk in de drinkwaterleidingen. HVC zorgt via het warmtenet alleen voor het verwarmen van het koude drinkwater om te kunnen douchen.

Selecteer voor antwoord

Als u bent aangesloten op het warmtenet gaat u elektrisch koken omdat u geen gas meer heeft in uw woning. Als huurder van Poort6 krijgt u een nieuwe inductiekookplaat (en een pannenset voor inductie). Dit is een maatwerkaanpak per gebouw.

Selecteer voor antwoord

De gasmeter en gaskraan in de meterkast en de gaskraan in de keuken worden verwijderd. De zichtbare (opbouw)leidingen worden verwijderd. De leidingen in de muur niet, die blijven achter. 

Veelgestelde vragen

Tijdelijke warmtecentrale

Selecteer voor antwoord

De aanleg van een nieuw warmtenet gaat altijd stapsgewijs en in nauw overleg met de gemeente, ontwikkelaars, woningcorporaties en omwonenden. De aanleg duurt soms een aantal jaar. Ook is er niet altijd direct een duurzame warmtebron beschikbaar, maar moeten de aangesloten woningen toch verwarmd worden. Een tijdelijke (gasgestookte) warmtecentrale zorgt dan voor de warmte. Hierdoor is het mogelijk om woningen en gebouwen alvast klaar te maken voor een duurzame toekomst. Zo’n tijdelijke warmtecentrale blijft dienst doen totdat de duurzame warmtebron beschikbaar is.

Selecteer voor antwoord

Een tijdelijke warmtecentrale is gasgestookt en gebruikt helaas nog fossiele brandstof. Ondanks dat deze ‘grote cv-ketel’ modern en efficiënt is, is deze niet meer of minder energiezuiniger dan wanneer alle woningen allemaal een eigen cv-ketel zouden hebben.

Selecteer voor antwoord

Voorafgaand aan ieder project wordt berekend hoeveel capaciteit er nodig is om alle aan te sluiten woningen te verwarmen. Afhankelijk van deze berekening bepalen we hoe groot de tijdelijke warmtecentrale moet zijn zodat deze ook bij vorst voldoende warmte kan leveren.

Selecteer voor antwoord

Net zoals iedere technische installatie of consumenten cv-ketel produceert ook een tijdelijke warmtecentrale geluid. De ‘container’ waarin de installatie staat is volledig geïsoleerd en voldoet aan alle gestelde (veiligheid)eisen en geluidsnormen zoals die bepaald zijn in het ‘Bouwbesluit’ van de Rijksoverheid (dB = decibel):

  • maximaal 50 dB overdag
  • maximaal 45 dB ochtend/avond
  • maximaal 40 dB ’s nachts

Om te vergelijken: fluisteren 37 dB, menselijke stem 55 dB en een gemiddelde stofzuiger produceert 75 dB.
Uiteindelijk worden de geluidseisen door de lokale vergunningverlener bepaald en opgelegd.

Selecteer voor antwoord

De installaties die HVC gebruikt, voldoen aan alle veiligheidseisen. Deze zijn CE- en EBI-gekeurd, worden ieder jaar geïnspecteerd en zijn maximaal vijf jaar oud. De behuizing van de tijdelijke warmtecentrale is gemaakt van staal en heeft stevige stalen deuren en veiligheidssloten om ongewenst bezoek te voorkomen. Rondom de tijdelijke warmtecentrale wordt een hoog en stevig hekwerk met (indien mogelijk) een groene haag geplaatst. Zo zorgen we voor een vriendelijke uitstraling naar de omgeving. Het groenonderhoud besteden we uit aan een (lokale) hovenier.

Selecteer voor antwoord

Net zoals een standaard consumenten cv-ketel stoot ook een tijdelijke warmtecentrale rookgas uit. Uiteraard voldoen de installaties die HVC gebruikt aan alle stikstofemissie-eisen, zoals bepaald in het Activiteitenbesluit (ABEES, hoofdstuk 3.2) die vanaf 1 januari 2017 wettelijk van kracht zijn.

Selecteer voor antwoord

De rookgasuitstoot van de tijdelijke warmtecentrale is te vergelijken met die van een standaard cv-ketel.

Veelgestelde vragen

Planning

Selecteer voor antwoord

Starten met de Gildenwijk is een voor de hand liggende keuze. In de jaren 60 en 70 zijn hier veel (huur)woningen gebouwd waar de nodige energiewinst te behalen valt. Ook alle woningen van woningcorporatie Poort6 moeten uiterlijk in 2050 gasloos zijn. Poort6 gaat de woningen in de Gildenwijk waar nodig renoveren en verduurzamen. En wil in nauw overleg met haar huurders bijna 1.000 woningen aansluiten op het duurzame warmtenet. Voor het zover is, gaat Poort6 hierover met haar huurders in gesprek. 70% van de bewoners van een woongebouw moet namelijk instemmen met de plannen om over te stappen op het warmtenet. Het belangrijkste uitgangspunt is dat huurders niet meer dan voorheen gaan betalen. Als het zover is, informeert Poort6 haar huurders uitgebreid. Bekijk hier de planning.

Selecteer voor antwoord

Ja, het warmtenet wordt aangelegd in Gorinchem.  Maar uw woongebouw wordt dan niet aangesloten.

We willen dat per woongebouw van Poort6 minimaal 70% van de huurders instemt om het hele gebouw aan te mogen sluiten op het warmtenet. We vinden het belangrijk dat u achter onze plannen staat.

De aanleg van het warmtenet gaat in elk geval door, ook als 1 gebouw niet instemt. HVC start rond mei 2022 met de aanleg van het warmtenet. In een later stadium wordt het warmtenet ook aangeboden aan woningeigenaren en bedrijven.

Het kantoor van Poort6 en het Stadhuis worden in 2025 aangesloten op het warmtenet.

Selecteer voor antwoord

Huurders van Poort6
Het aansluiten op het warmtenet gaat per flat of buurt (groepje van dezelfde woningen). Poort6 vraagt de huurders straks van tevoren of ze hiermee akkoord gaan. Als 70% van alle huurders van de flat of buurt akkoord is, sluiten we het hele gebouw of buurt aan op het warmtenet. Als minder dan 70% van de huurders akkoord is, gaat het aansluiten op het warmtenet niet door. Uw huidige situatie blijft dan in stand. 

Wat is mogelijk voor woning- en gebouweigenaren?
We weten nog niet wanneer woning- en gebouweigenaren de mogelijkheid krijgen om aan te sluiten op het warmtenet. Er zijn nu nog te weinig subsidiemogelijkheden vanuit de Rijksoverheid om aansluiting voor particulieren betaalbaar te maken. De Rijksoverheid werkt wel aan het beschikbaar stellen van subsidies en leningen. Gemeente Gorinchem volgt deze ontwikkelingen op de voet en we houden u hiervan op de hoogte.
 

Selecteer voor antwoord

Op den duur wel. We starten nu met bijna 1.000 woningen in de Gildenwijk. In 2050 moeten alle woningen in Nederland van het aardgas af zijn. Dus ook de woningen van Poort6. 

Selecteer voor antwoord

De Rijksoverheid heeft besloten dat alle woningen en andere gebouwen in 2050 aardgasvrij moeten zijn. Om tot een warmtenet te komen is een lang proces. Het hangt ook af van de aanwezigheid van een ‘startmotor’. Een startmotor is een gebruiker van warmte met veel woningen in bezit, zoals bijvoorbeeld een woningcorporatie. Poort6 is zo'n startmotor in Gorinchem. Zo kunnen we starten met een het aardgasvrij maken van veel woningen.

We weten nog niet wanneer woning- en gebouweigenaren de mogelijkheid krijgen om aan te sluiten op het warmtenet. Er zijn nu nog te weinig subsidiemogelijkheden vanuit de Rijksoverheid om aansluiting voor particulieren betaalbaar te maken. De Rijksoverheid werkt wel aan het beschikbaar stellen van subsidies en leningen. Gemeente Gorinchem volgt deze ontwikkelingen op de voet en houdt u hiervan op de hoogte via o.a. deze website.

Selecteer voor antwoord

De uitvoering van het warmtenet voor de Gildenwijk krijgt steeds meer vorm. We werken onder andere aan de voorbereiding van het aanleggen van de leidingen. We maken verkeersplannen en plannen de uitvoering.

Ook werken we aan de ontwikkeling van de duurzame warmtebron. Om de warmte uit afvalwater te kunnen halen is er een warmtestation nodig. Hiervoor is in september 2021 bij de gemeente Gorinchem een vergunning aangevraagd en verleend. Tegelijkertijd met de aanleg van het warmtenet hopen we ook te starten met de bouw van het warmtestation aan de Bullekeslaan.