23 september 2021

Ontwerp van warmtestation Bullekeslaan

De uitvoering van het warmtenet voor de Gildenwijk krijgt steeds meer vorm. We werken onder andere aan de voorbereiding van het aanleggen van de leidingen. We maken verkeersplannen en plannen de uitvoering. Ook werken we aan de ontwikkeling van de duurzame warmtebron. Om de warmte uit afvalwater te kunnen halen is er een warmtestation nodig.

Warmte uit afvalwater

Voor het warmtenet wordt duurzame warmte gebruikt die op één plek wordt opgewekt. De warmte voor het warmtenet in de Gildenwijk halen we uit afvalwater. Deze techniek heet Thermische Energie uit Afvalwater (TEA). 

Het rioolwaterzuiveringsbedrijf (RWZI) in Schelluinen vangt al het afvalwater op uit onder andere de Gildenwijk en zuivert dit. Op dit moment wordt dit gezuiverde water via twee grote leidingen geloosd in de rivier de Merwede. Dit water heeft nog voldoende warmte die we met behulp van het warmtestation eruit kunnen halen. Zo gebruiken we warmte die anders verloren zou gaan toch nog nuttig. Want we verwarmen er woningen en bedrijven mee.  

Waar komt het warmtestation?

Vanuit de RWZI Schelluinen lopen leidingen precies onder het parkeerterrein aan de Bullekeslaan door.  Daarom is dat de perfecte locatie voor een warmtestation. In dit station wordt  met verschillende installaties de warmte geschikt gemaakt voor het warmtenet. 

Ontwerp van het warmtestation

Een architect heeft het gebouw van het warmtestation ontworpen. Het gebouw moest duurzaam zijn en goed in het gebied passen. De gemeente Gorinchem is nauw betrokken bij het proces, ontwerp en de bouw van het warmtestation. Hieronder staan de eerste 3D-schetsen van de gewenste buitenkant van het warmtestation. 

HVC heeft voor het ontwikkelen van het warmtestation een Omgevingsvergunning aangevraagd bij gemeente Gorinchem. Deze stond op dinsdag 21 september op de gemeentepagina van de huis-aan-huiskrant ‘De Stad Gorinchem’.

HVC Warmtestation Gorinchem1_small.jpg
Close
HVC Warmtestation Gorinchem1_small.jpg
HVC Warmtestation Gorinchem3_small.jpg
Close
HVC Warmtestation Gorinchem3_small.jpg