15 april 2022

Vergunning bouw warmtestation verleend

HVC is samen met Poort6 en gemeente Gorinchem voorbereidingen aan het treffen voor de aanleg van het warmtenet in de Gildenwijk. Voor het warmtenet wordt duurzame warmte gebruikt die gehaald wordt uit afvalwater. Hiervoor is het nodig om een warmtestation te bouwen op de parkeerplaats aan de Bullekeslaan. 

Ontwerp warmtestation Gorinchem met helicopterview

Omgevingsvergunning

HVC heeft voor het bouwen van het warmtestation in september 2021 een omgevingsvergunning aangevraagd bij gemeente Gorinchem. Inmiddels is de vergunning door de gemeente verleend. Voor de bouw van het warmtestation heeft HVC een architect in de arm genomen om te zorgen voor een goede ruimtelijke en duurzame inpassing in het gebied. 

Waar komt het warmtestation?

Vanuit de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) Schelluinen liggen leidingen onder het bedrijventerrein aan de Schelluinsestraat. Via deze leidingen wordt gezuiverd afvalwater geloosd op de rivier de Merwede. Omdat deze leidingen exact onder het parkeerterrein aan de Bullekeslaan liggen en er voldoende ruimte is, wordt op deze locatie het warmtestation gebouwd. In dit station wordt via diverse installaties de warmte geschikt gemaakt voor het warmtenet. Ook komt er in het warmtestation een back-up systeem en worden er twee buffervaten voor warmteopslag geplaatst. 

Warmte uit afvalwater

Voor het warmtenet wordt duurzame warmte gebruikt die centraal wordt opgewekt. In Gorinchem halen we de warmte uit afvalwater. Deze techniek heet Thermische Energie uit Afvalwater (TEA). Het rioolwaterzuiveringsbedrijf RWZI in Schelluinen vangt het afvalwater, uit onder andere de Gildenwijk, op en zuivert dit. De warmte in dit afvalwater wordt gebruikt voor het warmtenet. Door HVC wordt samen met Waterschap Rivierenland nauwkeurig bekeken op welke manier de warmte het beste uit het gezuiverde rioolwater gehaald kan worden. Zo gebruiken we warmte die anders verloren zou gaan, toch nog nuttig om woningen en bedrijven mee te verwarmen. 

In de aanloopfase zal een gasketel in het warmtestation klaar staan om bij onvoldoende warmtelevering (bij storing of piekgebruik) de warmtelevering te garanderen.

Meer informatie?

Wil je meer weten over hoe het warmtenet werkt? Bekijk dan deze pagina.