Werkzaamheden Weverstraat Fase 5

Van maandag 27 juni t/m maandag 11 juli wordt er in de Weverstraat gewerkt aan het warmtenet.

Foto van de locatie van de werkzaamheden in de Weverstraat in Gorinchem

bereikbaarheid en tijdelijke verkeersmaatregelen

Het ontwikkelen van een warmtenet is niet eenvoudig en kost tijd. Daarom wordt het totale project in fases uitgevoerd om de overlast zoveel mogelijk te beperken en bereikbaarheid voor bewoners en nood- en hulpdiensten te garanderen. Hieronder staat aangegeven wat je kunt verwachten van de werkzaamheden. 

Fase

5

Straat

Weverstraat

Periode

maandag 27 juni t/m maandag 11 juli

Werkzaamheden

Tijdens de werkzaamheden wordt de Weverstraat afgesloten voor het verkeer vanaf de kruising met de Twijnderstraat tot vlak voor de Brouwerstraat. De warmteleidingen worden in de straat aangelegd. De parkeerplaatsen langs de Weverstraat komen tijdelijk te vervallen. Voetgangers kunnen gebruik blijven maken van het trottoir langs de Weverstraat. De parkeerplaats van de Tichelaarflat blijft bereikbaar via de ingang aan de zijde van de Brouwerstraat zoals aangegeven op de plattegrond.

Plattegrond met daarop de locatie van de werkzaamheden in de Weverstraat in Gorinchem.

Klik op de afbeelding voor de volledige plattegrond.

Plattegrond met daarop de locatie van de werkzaamheden in de Weverstraat in Gorinchem
Close
Plattegrond met daarop de locatie van de werkzaamheden in de Weverstraat in Gorinchem

uitvoering werkzaamheden

open ontgraving

De nieuwe warmteleidingen worden aangelegd via een 'open ontgraving'. Daarbij graven we een sleuf waarin we de leidingen aanbrengen. Deze lassen we vervolgens aan elkaar. Na de aanleg van de leidingen vullen we de sleuf weer aan met zand en herstellen we de bestrating en/of de groenvoorziening waar gewerkt is.

tijdelijke verkeersmaatregelen

Al is het maar tijdelijk, de aanleg van een warmtenet in dichtbevolkt gebied heeft altijd impact op de leefomgeving van bewoners. Samen met verkeersexperts, gemeente, aannemer, nood- en hulpdiensten en HVC is uitvoerig onderzocht wat de meest efficiënte en kortste duur van uitvoering van de werkzaamheden is. Helaas is het desondanks toch nodig om sommige kruisingen, straten en parkeerplaatsen tijdelijk af te sluiten en omleidingen voor het fiets- en gemotoriseerd verkeer in te stellen.

afvalcontainers

De twee ondergrondse afvalcontainers op de hoek van de kruising Weverstraat / Twijnderstraat blijven in principe bereikbaar. Indien dit niet geval is plaatst Reinigingsdienst Waardlanden tijdelijk bovengrondse containers in de buurt van deze locatie.

verder goed om te weten over de werkzaamheden

  • De werkzaamheden zijn afgestemd met de gemeente Gorinchem en de nood-/hulpdiensten.
  • Woningen, bedrijven, scholen en (zorg)instellingen blijven (soms met iets meer moeite) bereikbaar.
  • Onze werk- en opslaggebieden worden afgezet met bouwhekken.
  • Vijf dagen voor de start van de werkzaamheden worden met verkeersborden op de locatie de tijdelijke verkeersmaatregelen aangegeven. Voor ieders veiligheid vragen we je de verkeersmaatregelen en de aanwijzingen van onze collega’s op te volgen.
  • Tijdelijk zijn er meer transportbewegingen in de straat/buurt.
  • Er worden graafmachines en tractoren/kiepauto’s gebruikt voor het afvoeren van grond. Wil je een voertuig met draaiende motor passeren? Maak dan altijd eerst oogcontact met de bestuurder zodat hij/zij je gezien heeft.
  • De werkzaamheden mogen we uitvoeren tussen 07.00 uur en 19.00 uur. Maar over het algemeen werkt de aannemer tot 16.00 uur.
  • We zetten pompen in om het grondwater weg te pompen. Ondanks dat dit geluidsarme pompen zijn, kunnen deze toch voor geluidsoverlast zorgen.
  • Onvoorziene (weers)omstandigheden kunnen van invloed zijn op de planning en/of de werkwijze.

ongemak en overlast

Werkzaamheden in de buurt van woningen veroorzaken helaas altijd (geluid)overlast en ongemak. Dat realiseren wij ons. Aannemer Visser & Smit Hanab en HVC nemen uiteraard (verkeers)maatregelen om dit zoveel mogelijk te voorkomen en te beperken. Wij hopen op je begrip en medewerking. Ook horen wij graag je ideeën over hoe het beter kan.

Contact warmtenet Gorinchem

Heb je vragen over de aanleg van het warmtenet Gorinchem of wil je meer weten over bepaalde werkzaamheden?

Mail ons je vraag