Werkzaamheden Gildenweg, Twijnderstraat en Wijnkoperstraat

Van maandag 2 mei t/m vrijdag 5 augustus wordt er in de Gildenweg, Twijnderstraat en Wijnkoperstraat gewerkt aan het warmtenet.

Foto van de locatie van de werkzaamheden in de Twijderstraat in Gorinchem

bereikbaarheid en tijdelijke verkeersmaatregelen

Het ontwikkelen van een warmtenet is niet eenvoudig en kost tijd. Daarom wordt het totale project in fases uitgevoerd om de overlast zoveel mogelijk te beperken en bereikbaarheid voor bewoners en nood- en hulpdiensten te garanderen. Hieronder staat per werkgebied aangegeven wanneer je wat kunt verwachten van de werkzaamheden. Klik op de rode knop onder deze planning voor een plattegrond van de fases 12 t/m 8.

Fase

12

Straat

Gildenweg

Periode

maandag 2 mei t/m maandag 23 mei

Werkzaamheden

Tijdens de werkzaamheden wordt de straat vanaf de Twijnderstraat tot aan de Zakdragerstraat afgesloten voor het verkeer. Aan de noordzijde van de Gildenweg wordt een tijdelijke fietsstrook gemaakt. De Wantschipperstraat is afgesloten vanaf de Gildenweg en bereikbaar vanaf de andere zijde. Het éénrichtingsverkeer wordt hiervoor tijdelijk opgeheven. De warmteleidingen worden in de straat aangelegd. De parkeerplaatsen tegenover de woningen Gildenweg 33 t/m 57 komen tijdelijk te vervallen. Voetgangers kunnen gebruik blijven maken van het trottoir. De eerste dagen worden er verkeersregelaars ingezet om het verkeer in goede banen te leiden.

Fase

8

Straat

kruising Gildenweg / Twijnderstraat

Periode

maandag 23 mei t/m vrijdag 17 juni

Werkzaamheden

Tijdens de werkzaamheden wordt de kruising afgesloten en geldt er een omleiding voor al het fiets- en autoverkeer. De verkeersomleiding wordt ter plekke aangegeven met Volg A (wijk in) of Volg B (wijk uit). De warmteleidingen worden in de straat aangelegd. De parkeerplaatsen tegenover de woningen Gildenweg 33 t/m 39 komen tijdelijk te vervallen. Voetgangers kunnen gebruik blijven maken van het trottoir. Om het kruispunt Gildenweg / Twijnderstraat zo spoedig mogelijk weer vrij te geven voor het verkeer, wordt er in deze fase ook in het weekend gewerkt.

Fase

9

Straat

Twijnderstraat

Periode

maandag 13 juni t/m woensdag 29 juni

Werkzaamheden

Tijdens de werkzaamheden wordt de straat tussen de kruising Gildenweg / Twijnderstraat en Twijnderstraat 9 afgesloten voor het verkeer. De warmteleidingen worden in de straat aangelegd. De winkels en bedrijven blijven via het trottoir bereikbaar. De parkeerplaatsen tegenover Twijnderstraat 1 t/m 9 komen tijdelijk te vervallen. De drie invalideparkeerplaatsen bij Twijnderstraat 1 worden tijdelijk verplaatst naar Twijnderstraat 11.

Fase

10

Straat

Twijnderstraat

Periode

woensdag 29 juni t/m maandag 15 juli

Werkzaamheden

Tijdens de werkzaamheden wordt de straat tussen Twijnderstraat 9 en huisnummer 23 afgesloten voor het verkeer. De warmteleidingen worden in de straat aangelegd. De winkels en bedrijven blijven via het trottoir bereikbaar. De parkeerplaatsen tegenover Twijnderstraat 9 t/m 23 komen tijdelijk te vervallen. De drie invalideparkeerplaatsen worden teruggeplaatst van Twijnderstraat 11 naar Twijnderstraat 1.

Fase

11

Straat

Wijnkoperstraat

Periode

maandag 18 juli t/m dinsdag 26 juli

Werkzaamheden

Tijdens de werkzaamheden wordt de straat tussen Willem Alexanderflat en Wijnkoperstraat 327 afgesloten voor het verkeer. Het éénrichtingsverkeer in de Wijnkoperstraat wordt tijdens de werkzaamheden omgedraaid. Er geldt er een verkeersomleiding die ter plekke wordt aangegeven met Volg A (wijk in) of Volg B (wijk uit). De garageboxen achter de Twijnderstraat zijn bereikbaar via Gildenweg / Twijnderstraat. De warmteleidingen worden in de straat aangelegd. Voetgangers kunnen gebruik blijven maken van het trottoir.

 

uitvoering werkzaamheden

open ontgraving

De nieuwe warmteleidingen worden aangelegd via een 'open ontgraving'. Daarbij graven we een sleuf waarin we de leidingen aanbrengen. Deze lassen we vervolgens aan elkaar. Na de aanleg van de leidingen vullen we de sleuf weer aan met zand en herstellen we de bestrating en/of de groenvoorziening waar gewerkt is.

tijdelijke verkeersmaatregelen

Al is het maar tijdelijk, de aanleg van een warmtenet in dichtbevolkt gebied heeft altijd impact op de leefomgeving van bewoners. Samen met verkeersexperts, gemeente, aannemer, nood- en hulpdiensten en HVC is uitvoerig onderzocht wat de meest efficiënte en kortste duur van uitvoering van de werkzaamheden is. Helaas is het desondanks toch nodig om sommige kruisingen, straten en parkeerplaatsen tijdelijk af te sluiten en omleidingen voor het fiets- en gemotoriseerd verkeer in te stellen.

verder goed om te weten over de werkzaamheden

  • De werkzaamheden zijn afgestemd met de gemeente Gorinchem en de nood-/hulpdiensten.
  • Woningen, bedrijven, scholen en (zorg)instellingen blijven (soms met iets meer moeite) bereikbaar.
  • Onze werk- en opslaggebieden worden afgezet met bouwhekken.
  • Vijf dagen voor de start van de werkzaamheden worden met verkeersborden op de locatie de tijdelijke verkeersmaatregelen aangegeven. Voor ieders veiligheid vragen we je de verkeersmaatregelen en de aanwijzingen van onze collega’s op te volgen.
  • Tijdelijk zijn er meer transportbewegingen in de straat/buurt.
  • Er worden graafmachines en tractoren/kiepauto’s gebruikt voor het afvoeren van grond. Wil je een voertuig met draaiende motor passeren? Maak dan altijd eerst oogcontact met de bestuurder zodat hij/zij je gezien heeft.
  • De werkzaamheden mogen we uitvoeren tussen 07.00 uur en 19.00 uur. Maar over het algemeen werkt de aannemer tot 16.00 uur.
  • We zetten pompen in om het grondwater weg te pompen. Ondanks dat dit geluidsarme pompen zijn, kunnen deze toch voor geluidsoverlast zorgen.
  • Onvoorziene (weers)omstandigheden kunnen van invloed zijn op de planning en/of de werkwijze.

ongemak en overlast

Werkzaamheden in de buurt van woningen veroorzaken helaas altijd (geluid)overlast en ongemak. Dat realiseren wij ons. Aannemer Visser & Smit Hanab en HVC nemen uiteraard (verkeers)maatregelen om dit zoveel mogelijk te voorkomen en te beperken. Wij hopen op je begrip en medewerking. Ook horen wij graag je ideeën over hoe het beter kan.

Contact warmtenet Gorinchem

Heb je vragen over de aanleg van het warmtenet Gorinchem of wil je meer weten over bepaalde werkzaamheden?

Mail ons je vraag