Werkzaamheden Chirurgijnstraat, Schilderstraat, Gruttershof en Rietdekkerstraat

Van maandag 2 mei t/m maandag 18 juli wordt er in de Chirurgijnstraat, Schilderstraat, Gruttershof en Rietdekkerstraat gewerkt aan het warmtenet.

Foto van de locatie van de werkzaamheden in de Chirurgijnstraat in Gorinchem

Bereikbaarheid en tijdelijke verkeersmaatregelen

Het ontwikkelen van een warmtenet is niet eenvoudig en kost tijd. Daarom wordt het totale project in fases uitgevoerd om de overlast zoveel mogelijk te beperken en bereikbaarheid voor bewoners en nood- en hulpdiensten te garanderen. Hieronder staat per werkgebied aangegeven wanneer je wat kunt verwachten van de werkzaamheden. Klik op de rode knop onder deze planning voor een plattegrond van de fases 22 t/m 18.

Fase

22

Straat

Chirurgijnstraat

Periode

maandag 2 mei t/m dinsdag 17 mei

Werkzaamheden

Tijdens de werkzaamheden wordt de straat afgesloten voor het verkeer tussen Chirurgijnstraat 2 en Chirurgijnstraat 12. De warmteleidingen worden in de straat aangelegd. De parkeerplaatsen tegenover deze woningen komen tijdelijk te vervallen. Voetgangers kunnen gebruik blijven maken van het trottoir.

Fase

21

Straat

Chirurgijnstraat

Periode

dinsdag 17 mei t/m woensdag 25 mei

Werkzaamheden

Tijdens de werkzaamheden wordt de straat en het trottoir afgesloten voor het verkeer/voetgangers tussen Chirurgijnstraat 2 en Schilderstraat 1. De warmteleidingen worden in de straat aangelegd. De parkeerplaatsen tegenover Chirurgijnstraat 1 t/m 47 komen tijdelijk te vervallen. Voor de eigenaren van de twee garageboxen geldt dat zij tijdelijk geen auto’s in of uit de garagebox kunnen rijden. De garageboxen blijven te voet bereikbaar. De brandgang/steeg blijft via de Schilderstraat bereikbaar.

Fase

20

Straat

Schilderstraat

Periode

maandag 6 juni t/m maandag 20 juni

Werkzaamheden

Tijdens de werkzaamheden wordt de straat afgesloten voor het verkeer tussen Schilderstraat 1 en Gildenweg 107. De warmteleidingen worden in de straat aangelegd. Voor de eigenaren van de drie garageboxen in de Schilderstraat geldt dat zij tijdelijk geen auto’s in of uit de garagebox kunnen rijden. De garageboxen blijven te voet bereikbaar. Voetgangers kunnen gebruik blijven maken van het trottoir.

Fase

19

Straat

Gruttershof

Periode

maandag 20 juni t/m woensdag 29 juni

Werkzaamheden

Tijdens de werkzaamheden wordt de straat afgesloten voor het verkeer tussen Gruttershof 2 en huisnummer 20. De warmteleidingen worden in de straat aangelegd tussen huisnummers 2 en 18 en vervolgens in het grasveld tussen huisnummers 18 en 26. Voor de eigenaren van de twee garageboxen geldt dat zij tijdelijk geen auto’s in of uit de garagebox kunnen rijden. De garageboxen blijven wel bereikbaar. Er geldt een kleine omleiding voetgangers.

Fase

18

Straat

Rietdekkerstraat

Periode

woensdag 29 juni t/m maandag 18 juli

Werkzaamheden

Tijdens de werkzaamheden wordt de straat afgesloten voor het verkeer tussen Rietdekkerstraat 2 en huisnummer 22. De warmteleidingen worden in de straat aangelegd. Voetgangers kunnen gebruik blijven maken van het trottoir. Er geldt een kleine omleiding voor het autoverkeer via de Wieldraaierstraat.

 

Uitvoering werkzaamheden

open ontgraving

De nieuwe warmteleidingen worden aangelegd via een 'open ontgraving'. Daarbij graven we een sleuf waarin we de leidingen aanbrengen. Deze lassen we vervolgens aan elkaar. Na de aanleg van de leidingen vullen we de sleuf weer aan met zand en herstellen we de bestrating en/of de groenvoorziening waar gewerkt is.

tijdelijke verkeersmaatregelen

Al is het maar tijdelijk, de aanleg van een warmtenet in dichtbevolkt gebied heeft altijd impact op de leefomgeving van bewoners. Samen met verkeersexperts, gemeente, aannemer, nood- en hulpdiensten en HVC is uitvoerig onderzocht wat de meest efficiënte en kortste duur van uitvoering van de werkzaamheden is. Helaas is het desondanks toch nodig om sommige kruisingen, straten en parkeerplaatsen tijdelijk af te sluiten en omleidingen voor het fiets- en gemotoriseerd verkeer in te stellen.

verder goed om te weten over de werkzaamheden

  • De werkzaamheden zijn afgestemd met de gemeente Gorinchem en de nood-/hulpdiensten.
  • Woningen, bedrijven, scholen en (zorg)instellingen blijven (soms met iets meer moeite) bereikbaar.
  • Een plattegrond met daarop de fases, werkgebieden en omleidingen is op de laatste pagina toegevoegd.
  • Onze werk- en opslaggebieden worden afgezet met bouwhekken.
  • Vijf dagen voor de start van de werkzaamheden worden met verkeersborden op de locatie de tijdelijke verkeersmaatregelen aangegeven. Voor ieders veiligheid vragen we je de verkeersmaatregelen en de aanwijzingen van onze collega’s op te volgen.
  • Tijdelijk zijn er meer transportbewegingen in uw straat/buurt.
  • Er worden graafmachines en tractoren/kiepauto’s gebruikt voor het afvoeren van grond. Wil je een voertuig met draaiende motor passeren? Maak dan altijd eerst oogcontact met de bestuurder zodat hij/zij je gezien heeft.
  • De werkzaamheden mogen we uitvoeren tussen 07.00 uur en 19.00 uur. Maar over het algemeen werkt de aannemer tot 16.00 uur.
  • We zetten pompen in om het grondwater weg te pompen. Ondanks dat dit geluidsarme pompen zijn, kunnen deze toch voor geluidsoverlast zorgen.
  • Onvoorziene (weers)omstandigheden kunnen van invloed zijn op de planning en/of de werkwijze.

ongemak en overlast

Werkzaamheden in de buurt van woningen veroorzaken helaas altijd (geluid)overlast en ongemak. Dat realiseren wij ons. Aannemer Visser & Smit Hanab en HVC nemen uiteraard (verkeers)maatregelen om dit zoveel mogelijk te voorkomen en te beperken. Wij hopen op je begrip en medewerking. Ook horen wij graag je ideeën over hoe het beter kan.

Contact warmtenet Gorinchem

Heb je vragen over de aanleg van het warmtenet Gorinchem of wil je meer weten over bepaalde werkzaamheden?

Mail ons je vraag