Planning aanleg warmtenet Gildenwijk

Vanaf maandag 2 mei tot en met vrijdag 16 december legt aannemer Visser & Smit Hanab het hoofdleidingnet voor het warmtenet Gildenwijk aan.

Luchtfoto locatie

gildenwijk aardgasvrij

De afgelopen jaren is er door woningcorporatie Poort6, gemeente Gorinchem en HVC gewerkt aan de plannen om 1.000 woningen in de Gildenwijk aardgasvrij te maken en aan te sluiten op een warmtenet. Daarover heb je misschien al eens iets over gelezen in de lokale media of op deze website. 

Uitvoering in fases

Het ontwikkelen van een warmtenet is niet eenvoudig en kost tijd. Daarom wordt het totale project in fases uitgevoerd om de overlast zoveel mogelijk te beperken en bereikbaarheid voor bewoners en nood- en hulpdiensten te garanderen. Klik op de rode knop onder deze planning voor een plattegrond met de 22 fases.

fase

straat

van

tot

22

Chirurgijnstraat

maandag 2 mei

dinsdag 17 mei

21

Chirurgijnstraat

dinsdag 17 mei

woensdag 25 mei

20

Schilderstraat

maandag 6 juni

maandag 20 juni

19

Gruttershof

maandag 20 juni

woensdag 29 juni

18

Rietdekkerstraat

woensdag 29 juni

maandag 18 juli

17

Schuitenvoerderstraat

maandag 11 juli

vrijdag 22 juli

16

Gildenweg

woensdag 10 augustus

vrijdag 2 september

15

Gildenweg

woensdag 10 augustus

vrijdag 2 september

14

Gildenweg

woensdag 10 augustus

vrijdag 2 september

13

Gildenweg

woensdag 10 augustus

vrijdag 2 september

12

Gildenweg

maandag 2 mei

maandag 23 mei

11

Wijnkoperstraat

maandag 18 juli 

dinsdag 26 juli

10

Twijnderstraat

maandag 29 juni

vrijdag 15 juli

10B

Twijnderstraat

maandag 27 juni

vrijdag 8 juli

9

Twijnderstraat

maandag 13 juni

maandag 29 juni

8 *

Gildenweg

maandag 23 mei

vrijdag 17 juni

7

Twijnderstraat

donderdag 1 september

dinsdag 13 september

6

Twijnderstraat

vrijdag 30 september

donderdag 13 oktober

5

Weverstraat

maandag 27 juni

vrijdag 11 juli

5B

Weverstraat

dinsdag 24 mei

donderdag 7 juli

4

Weverstraat

maandag 11 juli

vrijdag 29 juli

3

Weverstraat

woensdag 10 augustus

vrijdag 23 september

3B

Weverstraat

maandag 18 juli

maandag 8 augustus

2

Voermanstraat

maandag 8 augustus

donderdag 22 september

1

Voermanstraat

maandag 28 september

vrijdag 18 november

* Tijdens deze fase wordt ook in het weekend gewerkt zodat het kruispunt Gildenweg / Twijndertstraat z.s.m. weer beschikbaar is voor het autoverkeer.

Uitvoering werkzaamheden

Open ontgraving

De warmteleidingen worden aangelegd via een 'open ontgraving'. Daarbij graven we een sleuf waarin we de leidingen aanbrengen. Deze lassen we vervolgens aan elkaar. Na de werkzaamheden vullen we de sleuf weer aan met zand en herstellen we de bestrating en/of de groenvoorziening waar gewerkt is.

Tijdelijke verkeersmaatregelen

Al is het maar tijdelijk, de aanleg van een warmtenet in dichtbevolkt gebied heeft een grote impact op de bereikbaarheid en doorstroming van het verkeer. Verkeersexperts, gemeente, aannemer, nood- en hulpdiensten en HVC hebben de bereikbaarheid uitvoerig onderzocht. Daarbij is uitgegaan van de meest efficiënte en kortste duur van uitvoering van de werkzaamheden. Om de werkzaamheden uit te kunnen voeren is het helaas toch nodig om sommige kruisingen, straten en parkeerplaatsen tijdelijk af te sluiten en omleidingen voor het fiets- en gemotoriseerd verkeer in te stellen.

Verder goed om te weten over de werkzaamheden

  • De werkzaamheden zijn afgestemd met de gemeente Gorinchem en de nood-/hulpdiensten.
  • Woningen, bedrijven, scholen en (zorg)instellingen blijven (soms met iets meer moeite) bereikbaar.
  • Een plattegrond van de werkgebieden en omleidingen is als bijlage toegevoegd.
  • In de Weverstraat tussen de Munter- en Tichelaar-flat wordt een opslagdepot ingericht. De locatie staat aangegeven op de plattegrond.
  • Onze werk- en opslaggebieden worden afgezet met bouwhekken.
  • Vijf dagen voor de start van de werkzaamheden worden met verkeersborden op de locatie de tijdelijke verkeersmaatregelen aangegeven. Voor ieders veiligheid vragen we je de verkeersmaatregelen en de aanwijzingen van onze collega’s op te volgen.
  • Tijdelijk zijn er meer transportbewegingen in de straat/buurt.
  • Er worden graafmachines en tractoren/kiepauto’s gebruikt voor het afvoeren van grond. Wil je een voertuig met draaiende motor passeren? Maak dan altijd eerst oogcontact met de bestuurder zodat hij/zij je gezien heeft.
  • We zetten pompen in om het grondwater weg te pompen. Ondanks dat dit geluidsarme pompen zijn, kunnen deze toch voor geluidsoverlast zorgen.
  • Onvoorziene (weers)omstandigheden kunnen van invloed zijn op de planning en/of de werkwijze.

Ongemak en overlast

Werkzaamheden in de buurt van woningen veroorzaken helaas altijd (geluid)overlast en ongemak. Dat realiseren wij ons. Aannemer Visser & Smit Hanab en HVC nemen uiteraard (verkeers)maatregelen om dit zoveel mogelijk te voorkomen en te beperken. Wij hopen op je begrip en medewerking. Ook horen wij graag je ideeën over hoe het beter kan.

Hoe houden wij je op de hoogte

HVC vindt het belangrijk dat je als direct omwonende weet wat je kunt verwachten van de aanleg van het warmtenet. Op deze website vind je het laatste nieuws over de werkzaamheden. Daarnaast ontvangen de bewoners die in de directe omgeving van de werkgebieden wonen te zijner tijd extra informatie over de uitvoering van de werkzaamheden en de bereikbaarheid.

Contact warmtenet Gorinchem

Heb je vragen over de aanleg van het warmtenet Gorinchem of wil je meer weten over bepaalde werkzaamheden?

Mail ons je vraag