bouw Warmtestation Bullekeslaan van start

Vanaf eind februari start aannemer Eekhout Bouw met de werkzaamheden voor het warmtestation Bullekeslaan.

Artist impressie van het nieuw te bouwen Warmtestation Bullekeslaan in Gorinchem

warmtenet Gildenwijk

Zoals eerder aangekondigd wordt in de Bullekeslaan op de voormalige parkeerplaats een warmtestation gebouwd. Dit station zorgt er vanaf medio volgend jaar voor dat de op het warmtenet aangesloten woningen in de Gildenwijk duurzaam worden verwarmd.

De afgelopen maanden zijn er al voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd. Eind februari start de daadwerkelijke bouw. Deze werkzaamheden worden in opdracht van energie- en afvalbedrijf HVC uitgevoerd door aannemer Eekhout Bouw. De verwachting is dat het warmtestation Bullekeslaan medio 2025 in gebruik kan worden genomen.

Planning en uitvoering

Hieronder staat een grove planning wanneer welke werkzaamheden plaatsvinden.

Activiteiten

Van

Tot

inrichten bouwterrein

half februari

eind februari

heien

begin maart

eind maart

beton storten *

half maart

eind april

installatie metalen draagconstructie

eind april

begin mei

aanbrengen gevel- en dakbeplating

begin mei

eind augustus

kozijnen plaatsen

begin juni

eind juni

interieur / afbouw

eind mei

eind augustus

oplevering gebouw

september

 


* In deze periode wordt er ook één avond (of nacht, afhankelijk van weersomstandigheden) doorgewerkt om het beton te ‘vlinderen’. Dan wordt het natte beton glad gemaakt. Dit kan ook enige geluidshinder geven. Direct omwonenden worden hier nader over geïnformeerd via een brief.

Plaatsen technische installatie

Als het pand in september is opgeleverd, dan wordt de technische installatie in het warmtestation aangelegd. Over de uitvoering van deze werkzaamheden informeren wij u te zijner tijd weer.

locatie van het warmtestation

Plattegrond met daarop de locatie waar het warmtestation Bullekeslaan in Gorinchem gebouwd wordt.
Close
Plattegrond met daarop de locatie waar het warmtestation Bullekeslaan in Gorinchem gebouwd wordt.

Wat kun je van de werkzaamheden verwachten?

  • De werkzaamheden zijn afgestemd met de gemeente Gorinchem.
  • Woningen en bedrijven blijven (soms met iets meer moeite) bereikbaar.
  • Het werkgebied wordt afgezet met bouwhekken.
  • Tijdelijk zijn er overdag meer transportbewegingen in de Bullekeslaan voor de aan- en afvoer van beton en bouwmaterialen.
  • Er worden graaf-, hei- en hijsmachines ingezet om het werk uit te voeren.
  • De werkzaamheden mogen we uitvoeren tussen 07.00 uur en 19.00 uur. Over het algemeen werkt de aannemer tot 16.00 uur.
  • Onvoorziene (weers)omstandigheden kunnen van invloed zijn op de planning en/of de werkwijze.
  • Alle informatie uit deze brief staat ook gepubliceerd op www.warmtenetgorinchem.nl/werkzaamheden

 

Ongemak en overlast

Werkzaamheden in de buurt van woningen veroorzaken helaas altijd (geluid)overlast en ongemak. Dat realiseren wij ons. Aannemer Eekhout Bouw en HVC nemen maatregelen om dit zoveel mogelijk te voorkomen en te beperken. Wij hopen op uw begrip en medewerking. Ook horen wij graag uw ideeën over hoe het beter kan.

Contact warmtenet Gorinchem

Heb je vragen over de aanleg van het warmtenet Gorinchem of wil je meer weten over bepaalde werkzaamheden?

Mail ons je vraag