Boring Schelluinsestraat naar Voermanstraat

Van maandag 17 oktober tot en met vrijdag 24 november wordt er in de Voermanstraat gewerkt aan het warmtenet.

Foto van de locatie van de werkzaamheden in de Voermanstraat in Gorinchem

Ondergrondse boring

Begin mei is aannemer Visser & Smit Hanab in opdracht van energie- en afvalbedrijf HVC gestart met de aanleg van het hoofdleidingnet door de Gildenwijk. De werkzaamheden zijn ruim over de helft en we werken nu toe richting het einde van het project.

Boring van Voermanstraat naar Schelluinsestraat

Om het warmtenet vanuit de Gildenwijk te koppelen aan het nog te bouwen warmtestation in de Bullekeslaan, moet er een boring gemaakt worden naar de Schelluinsestraat. Daarvoor worden er eerst leidingdelen aan elkaar gelast tot één lange leidingstreng. We boren dan een gat van het ene punt, onder de grond door, naar een ander punt. Vervolgens trekken we daarna de leidingstreng onder de grond door. Deze techniek geeft minder overlast en werkt sneller.

De boring is 210 meter lang en voeren we uit vanaf de Schelluinsestraat naar de Voermanstraat. Op de plattegrond hieronder staan de boorlijn, werkgebieden en verkeersmaatregelen aangegeven.

 1. Lassen leidingen
  Om de leidingdelen aan elkaar te lassen tot een lange leidingstreng is er een werkstrook met voldoende ruimte nodig (Punt A). Daarom is vanaf maandag 17 oktober de Rakkerstraat afgesloten voor het verkeer. Helaas komen daarbij ook de parkeerplaatsen tijdelijk te vervallen. De drie openbare invalideparkeerplaatsen en twee parkeerplaatsen van de fysiotherapie- en tandartspraktijk worden verplaatst naar de Rakkerstraat aan de andere zijde van het gebouw (Punt D).

 2. Ondergrondse boring
  De boorinstallatie plaatsen we op het terrein van Poort6 aan de Schelluinsestraat (Punt B). Vanuit daar boren we vervolgens 210 meter naar het parkje aan de Voermanstraat (Punt C). Na de boring maken we de ‘boorgang’ groot genoeg om de leiding er doorheen te trekken.
 1. Intrekken van de leidingen
  Is de boorgang gereed, dan trekt de boormachine de leidingstreng in fases van Punt C, door de boorgang, naar Punt B.

  Bovenstaande werkzaamheden voeren wij twee keer uit omdat er een aanvoer- en retourleiding voor het warmtenet Gorinchem aangelegd moet worden.
   

Nazorg en herstel groenvoorziening

Voor het uitvoeren van de werkzaamheden worden er in het werkgebied vier bomen weggehaald. Een van de vier bomen is dood en wordt gekapt. In overleg met de afdeling Groenbeheer van de gemeente proberen we de andere drie bomen te verplaatsen. Indien dat alsnog niet mogelijk is, dan worden ook deze drie bomen gekapt maar na de werkzaamheden binnen twee jaar en afhankelijk van het plantseizoen gecompenseerd. 

Vervolg werkzaamheden

Nadat de leidingen via de boring zijn aangelegd, moeten deze gekoppeld worden aan de eerder aangelegde leidingen. Daarvoor worden er nog aanvullende werkzaamheden uitgevoerd in de Voermanstraat tussen de Rakkerstraat en zorgcomplex Bannehof. Omwonenden worden hier nog via een brief over geïnformeerd.

Plattegrond met daarop de locatie van de werkzaamheden in de Voermanstraat in Gorinchem.

Klik op de afbeelding voor de volledige plattegrond.

Plattegrond met daarop de locatie van de werkzaamheden in de Voermanstraat in Gorinchem
Close
Plattegrond met daarop de locatie van de werkzaamheden in de Voermanstraat in Gorinchem

Tijdelijke verkeersmaatregelen en afsluitingen

Al is het maar tijdelijk, de aanleg van een warmtenet in een dichtbevolkt gebied heeft altijd een grote impact op de bereikbaarheid van woningen, winkels en de doorstroming van het verkeer. Verkeersexperts, gemeente, aannemer, nood- en hulpdiensten en HVC werken daarom intensief samen om te komen tot de meest efficiënte en kortste duur van uitvoering. Toch moeten wij kruispunten, straten en parkeerplaatsen tijdelijk afsluiten. Ook zijn omleidingen voor het fiets- en gemotoriseerd verkeer niet te vermijden.

Verder goed om te weten over de werkzaamheden

 • De werkzaamheden zijn afgestemd met de gemeente Gorinchem en goedgekeurd door de nood- en hulpdiensten.
 • Woningen, bedrijven en (zorg) instellingen blijven (soms met iets meer moeite) bereikbaar.
 • De trottoirs langs de Voermanstraat blijven voor voetgangers bereikbaar, behalve tijdens het intrekken van de leiding zoals genoemd bij punt 3 hierboven. Dan geldt er voor voetgangers een korte omleidingsroute door het park.
 • Een plattegrond met daarop de werkgebieden en verkeersomleidingen als bijlage toegevoegd.
 • Onze werk- en opslaggebieden zetten wij af met bouwhekken.
 • Vijf dagen voor start werkzaamheden zijn er op locatie verkeersborden die de tijdelijke verkeersmaatregelen aangeven. Wij vragen je om de verkeersmaatregelen en de aanwijzingen van onze collega’s op te volgen.
 • Tijdelijk zijn er meer transportbewegingen in je straat/buurt.
 • Wij gebruiken graafmachines, kranen en tractoren/kiepauto’s. Passeer je een voertuig met draaiende motor? Maak dan eerst oogcontact met de bestuurder zodat hij/zij je gezien heeft.
 • We zetten (geluidsarme) pompen in om het grondwater weg te pompen maar ze kunnen voor wat geluidsoverlast zorgen.
 • Onvoorziene (weers)omstandigheden kunnen van invloed zijn op de planning en/of de werkwijze.

Ongemak en overlast

Werkzaamheden in de buurt van woningen veroorzaken helaas altijd (geluid)overlast en ongemak. Dat realiseren wij ons. Aannemer Visser & Smit Hanab en HVC nemen uiteraard (verkeers)maatregelen om dit zoveel mogelijk te voorkomen en te beperken. Wij hopen op je begrip en medewerking. Ook horen wij graag je ideeën over hoe het beter kan.

Contact warmtenet Gorinchem

Heb je vragen over de aanleg van het warmtenet Gorinchem of wil je meer weten over bepaalde werkzaamheden?

Mail ons je vraag