30 november 2022

Update aanleg van het warmtenet in de Gildenwijk

Begin mei startte aannemer Visser & Smit Hanab met de aanleg van het warmtenet in de Gildenwijk. Dit doen zij voor energieleverancier HVC. De straten werden afgesloten en opengemaakt, sleuven gegraven en warmteleidingen aan elkaar gelast. De aannemer werkte in verschillende fasen om de overlast zoveel mogelijk te beperken. Toch zullen de meeste bewoners van de Gildenwijk wel iets gemerkt hebben  van de werkzaamheden.

Plattegrond met daarop de locaties van de resterende werkzaamheden in de Gildenweg in Sliedrecht

Laatste fase

Het goede nieuws is dat we nu in de laatste fase zitten van de aanleg van het hoofdleidingnet in de Gildenwijk. Op een aantal plaatsen in de wijk moet het warmtenet nog worden aangelegd. Op de plattegrond op deze pagina staat in ‘zwart’ aangegeven waar het warmtenet al in de grond ligt. In ‘rood’ waar we het nog moeten aanleggen.

Overzicht van de werkzaamheden

Twijnderstraat
Op dit moment is de aannemer nog aan het werk in Fase 6. Deze werkzaamheden zijn voor Kerst afgerond.

Weverstraat / Voermanstraat
Er wordt op dit moment nog gewerkt in de Weverstraat/Voermanstraat tot aan de ingang van de parkeergarage van de Bannehof. Deze werkzaamheden worden voor de Kerst afgerond. In januari starten we vervolgens met Fase 2 en aansluitend Fase 1. We verwachten de aanlegwerkzaamheden eind februari 2023 af te ronden.

Testen warmtenet
Is het hele warmtenet aangelegd? Dan moeten het leidingnet nog worden getest. Daarvoor is het nodig om in Fase 6 nog een klein werkgebied open te graven. Dit testen en aansluiten duurt ongeveer twee weken.

De genoemde datums in dit nieuwbericht zijn onder voorbehoud. Onvoorziene (weers)omstandigheden kunnen van invloed zijn op de planning en/of de werkwijze.