16 september 2022

Update aanleg van het warmtenet in de Gildenwijk

Begin mei startte aannemer Visser & Smit Hanab met de aanleg van het warmtenet in de Gildenwijk. Dit doen zij voor energieleverancier HVC. De straten werden afgesloten en opengemaakt, sleuven gegraven en warmteleidingen aan elkaar gelast. De aannemer werkte in verschillende fasen om de overlast zoveel mogelijk te beperken. Toch zullen de meeste bewoners van de Gildenwijk wel iets gemerkt hebben  van de werkzaamheden.

Plattegrond van de Gildenwijk waarop te zien is waar het warmtenet al aangelegd is en waar er nog gewerkt wordt

We zijn ruim over de helft

Het goede nieuws is dat we nu ruim over de helft zijn met de aanleg van het warmtenet. We werken nu toe naar het einde van het project. Op een aantal plaatsen in de wijk moet het warmtenet nog worden aangelegd. Op de plattegrond (rode knop, onderaan deze pagina) staat in zwart aangegeven waar het warmtenet al in de grond ligt. In rood waar we het nog moeten aanleggen.

Overzicht van de werkzaamheden

Gildenweg
In Fase 14, 15 en 16 tussen de Schuitenvoerderstraat en Chirurgijnstraat zijn we tot half november nog aan het werk.

Twijnderstraat
In Fase 6 en 7 staan de werkzaamheden gepland van midden oktober tot begin november.

Voermanstraat
Op dit moment wordt door aannemer Visser & Smit Hanab in Fase 2 een deel van het riool vervangen. Daarna leggen zij meteen het warmtenet aan. Deze werkzaamheden duren tot eind oktober.

Boring van Voermanstraat naar Schelluinsestraat
Met een stippellijn is de boring naar de Schelluinsestraat aangegeven. Daarvoor worden eerst de warmteleidingen in de Rakkerstraat aan elkaar gelast tot twee lange leidingen van elk 200 meter (een aanvoer- en retourleiding). Na de boring trekken we leidingen  vanuit de Voermanstraat onder de grond door naar de Schelluinsestraat. De werkzaamheden voor de boring starten begin november en duren tot eind november.

Via de Schelluinsestaat en Bullekeslaan koppelen we  het warmtenet uiteindelijk aan het warmtestation aan de Bullekeslaan. Dit wordt nog gebouwd.

Voermanstraat
Nadat de boring is uitgevoerd wordt Fase 1 van het warmtenet aangelegd in de Voermanstraat. Deze werkzaamheden starten begin november en duren ongeveer vier weken. 

Munterflat
De werkzaamheden voor Fase 3B worden voor eind december afgerond.

Testen warmtenet

Is het hele warmtenet aangelegd? Dan moeten we dit op een aantal plaatsen testen. Daarvoor is het nodig om in Fase 16 en in Fase 7 nog een klein werkgebied open te graven. Dit testen duurt ongeveer twee weken. De planning hiervoor is nog niet bekend.

De genoemde datums in dit nieuwbericht zijn onder voorbehoud. Onvoorziene (weers)omstandigheden kunnen van invloed zijn op de planning en/of de werkwijze.