28 september 2021

Proefsleuven graven voor aanleg warmtenet

De voorbereiding voor de aanleg van het warmtenet is in volle gang. Maar voordat de warmteleidingen de grond in gaan moet er eerst goed gegeken worden waar en hoe het leidingtrace kan worden aangelegd. Daarbij is het belangrijk om precies te weten waar er al bestaande kabels en leidingen in de grond liggen.

foto van graafmachine die een proefsleuf graaft

Controleren locaties kabels en leidingen

Vroeger werden die met de hand ingemeten, maar tegenwoordig wordt dit veel nauwkeuriger vastgelegd met behulp van GPS-techniek. Om straks niet voor verassingen te staan en om graafschade aan bestaande kabels en leidingen zoveel mogelijk te voorkomen, worden op een aantal punten in de Gildenwijk proefsleuven gegraven. We controleren dan of de kabels en leidingen dan inderdaad op de plaats liggen zoals ze in het verleden vastgelegd zijn.

Uitvoering werkzaamheden

De werkzaamheden vinden op verschillende plekken in de Gildenwijk plaats en zijn afgestemd met gemeente Gorinchem. Een kleine machine graaf een kleine proefsleuf van enkele meters lang. De kabels en leidingen worden opgezocht en vastgelegd. Daarna wordt de sleuf weer aangevuld met zand en herstelt de aannemer het straatwerk. 

Verder goed om te weten

  • De werkzaamheden worden in opdracht van HVC uitgevoerd
  • Woningen en parkeerterreinen blijven bereikbaar.
  • Werkgebieden worden afgezet.
  • De werkzaamheden duren per locatie enkele uren tot maximaal een dag.
  • De werkzaamheden mogen uitgevoerd worden tussen 07.00 uur en 19.00 uur. Over het algemeen werkt de aannemer tot 16.00 uur. 

Tijdelijk ongemak en overlast

Werkzaamheden in de omgeving van woningen veroorzaken helaas altijd (geluids)overlast en ongemak. Wij hopen op uw begrip en medewerking. Heeft u ideeën over hoe de uitvoering beter kan? Wij horen dat graag. Uw vraag of opmerking over de werkzaamheden horen wij graag via warmtenetgorinchem@hvcgroep.nl