28 april 2022

Onderzoek naar nest en verblijfplaatsen bedreigde diersoorten

In de Gildenwijk gaan steeds meer wijkbewoners aan de slag met energiebesparing, maar ook met isolatie. Wist je dat het verplicht is om - voordat je aan de slag gaat met dak- of spouwmuurisolatie - na te gaan of er nest of verblijfplaatsen van bedreigde diersoorten aanwezig zijn?

Plattegrond met daarop de gebieden in de Gildenwijk waar onderzoek wordt gedaan naar verblijfplaatsen van vleermuizen

Onderzoek

Om woningeigenaren, bedrijven en VvE’s te helpen, wordt er op dit moment onderzoek gedaan naar nest en verblijfplaatsen van vleermuizen, gierzwaluwen en huismussen in de Gildenwijk. Onderzocht wordt waar deze zich bevinden. Waar maatregelen genomen moeten worden om bedreigde diersoorten te beschermen. En waar mogelijk nieuwe verblijfplaatsen gecreëerd moeten worden. Bijvoorbeeld wanneer door renovatie en/of isolatie bestaande verblijfplaatsen verplaatst moeten worden. Het onderzoek wordt gefinancierd door de Europese Unie (EU) samen met provincie Zuid-Holland.

Verblijfplaatsen vleermuizen bekend

Inmiddels zijn de verblijfplaatsen van vleermuizen in de Gildenwijk bekend. Op de plattegrond (link onderaan dit nieuwsbericht) zie je waar in de wijk deze dieren verblijven. Dit wordt de komende tijd verder onderzocht. Ook wordt er gekeken naar de verblijfplaatsen van huismussen en gierzwaluwen.

Meekijken

Lijkt het je leuk eens mee te kijken met zo’n onderzoek? Wil je meer weten over het onderzoek en meelopen met de stadsecoloog? Of heb je andere vragen over dit onderwerp?Laat het ons weten. Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar duurzaam@gorinchem.nl. Je krijgt dan van ons bericht wanneer we een excursie organiseren.