3 juli 2023

Nieuwe Warmte Nu

Hoe kunnen we huizen en gebouwen verwarmen zonder aardgas? En hoe zetten we die stap naar aardgasvrij zo snel mogelijk?

afbeelding van het logo van Nieuwe Warmte Nu

12 vliegwielprojecten

Het programma Nieuwe Warmte Nu brengt, met steun van het Nationaal Groeifonds, 12 vliegwielprojecten en 6 innovaties bij elkaar om duurzame, collectieve warmtesystemen te implementeren en hier kennis over te verzamelen en te delen met toekomstige projecten.

Eén van de vliegwielprojecten is de ontwikkeling van het warmtenet in Gorinchem. Het NWN wil van dit project graag leren wat de effecten van (opschaling van) een warmtenet op basis van aquathermie zijn? En hoe we bij dit project kunnen zorgen voor een goed aanbod aan particulieren en VVE’s?

Rianne Post is strategisch adviseur bij HVC en nauw betrokken bij het programma Nieuwe Warmte Nu:

"Voor het project warmtenet Gorinchem houd ik me bezig met de aanvraag van de Groeifondssubsidie en het implementeren hiervan in het project. We werken daarbij samen met de gemeente Gorinchem en woningcorporatie Poort6. En we doen dit project echt gezamenlijk. Naast het bezit van de woningcorporatie maken we met deze subsidie een start om ook particulieren en VVE’s van een duurzaam alternatief te voorzien. Doorgroei van het warmtenet is een belangrijk stap in de ambitie om Gorinchem aardgasvrij te maken. En daarnaast biedt dit project ook een enorme leerervaring voor de aanleg van warmtenetten in middelgrote steden."

Meer weten?

Kijk op de website: www.nwn.nu en schrijf je in voor de nieuwsbrief!