6 juli 2022

Hoe werkt de 70% draagvlakregeling

Voor huurders is een renovatie of het aanbrengen van energiebesparende maatregelen vaak een grote ingreep. Maar wanneer mag een verhuurder een renovatie of energiebesparende maatregelen eigenlijk uitvoeren?

Dat mag pas als minstens 70% van de huurders daarmee akkoord gaat. Omdat Poort6 het belangrijk vindt dat hier zoveel mogelijk draagvlak onder huurders voor is, houden zij voor elke renovatie of energiebesparende maatregelen een draagvlakmeting. In het bericht hieronder leest u hoe dit werkt.

Foto van een gezin dat bij de voordeur van een appartementencomplex staat in Gorinchem

Zo zit dat

Hoe gaat dat in z’n werk, een draagvlakmeting?

Stel, u woont in een woning die Poort6 wil renoveren of verbeteren. Hoe verloopt dat?

 1. Poort6 onderzoekt eerst uitgebreid welke werkzaamheden er moeten gebeuren in het gebouw en aan uw huis. Wat is bijvoorbeeld nodig om uw huis beter te isoleren? Dat doen ze samen met specialisten en met u als bewoners.
 2. Daarna maken ze een plan voor de werkzaamheden. Ze schrijven op wat ze gaan aanpassen in het huis en hoe ze dat doen. En ze berekenen of ze hiervoor huurverhoging vragen en hoeveel dat is.  
 3. Soms maakt Poort6 een modelwoning klaar. U kunt deze bezoeken om een beter beeld te krijgen bij wat er gaat gebeuren in en aan uw huis.
 4. Alle huurders krijgen uitgebreid informatie over de renovatie of energiebesparende maatregelen. Dit kan een brochure zijn, een website, een film, een fotoboek. Poort6 vindt het belangrijk dat u weet wat er gaat gebeuren.
 5. U krijgt een persoonlijk gesprek met een bewonersconsulent. Deze legt alles uit en u kunt vragen stellen. Als maatwerk nodig is door uw situatie dan bespreken ze dat met u. Ook kunt u persoonlijke keuzes (denk aan voorkeur voor kleuren) doorgeven.
 6. Poort6 vraagt of u akkoord gaat met het plan. U krijgt tijdens het gesprek een instemmingsformulier mee. U heeft ongeveer 2 weken de tijd om dit in te leveren.
   

Krijg ik een vergoeding voor de overlast tijden de werkzaamheden aan mijn huis?

Als Poort6 veel verandert aan de woning, stelt ze soms een keuzebudget beschikbaar. Daarmee kunnen bewoners kiezen voor bijvoorbeeld aanvullende werkzaamheden. Wanneer u woning wordt aangesloten op het warmtenet, krijgt u van Poort6 een geldbedrag voor een pannenset en kooktoestel. Dit omdat de gasaansluiting in uw woning wordt verwijderd en u elektrisch gaat koken.

Is er een keuzebudget en heeft u tegen het plan gestemd, maar is wel de 70% gehaald? Dan heeft u recht op hetzelfde budget dat alle andere huurders ontvangen.

Wat is het gevolg als minstens 70% van de huurders instemt?

Dan is het volgens de wet een redelijk voorstel. Poort6 start dan met de voorbereidingen voor de uitvoering. Heeft u tegen het plan gestemd? Dan heeft u 8 weken de tijd om het plan aan te vechten bij de rechter. U moet dan laten zien dat het voorstel niet redelijk is.

Wat is het gevolg als minder dan 70% van de huurders instemt?

Dan kan Poort6 een paar dingen doen:

 1. Naar de rechter stappen. Poort6 moet dan laten zien dat het voorstel redelijk is zodat de rechter Poort6 in het gelijk stelt.
 2. Het plan aanpassen en dan nog een keer draagvlak ophalen bij alle huurders.
 3. Niks doen en verder gaan naar het volgende gebouw.
   

Poort6 vindt het belangrijk dat er voldoende draagvlak is onder huurders. Daarom gaat onze voorkeur uit naar optie 2 of 3. Poort6 wil altijd dat minstens 70% van de huurders instemt met het plan.

Hoe bewijst Poort6 dat 70% van de huurders heeft ingestemd?

U kunt zich voorstellen dat Poort6 niet alle instemmingsformulieren openbaar kan maken. Dat mag niet door de privacywet. En niet alle huurders vinden het prettig dat iedereen kan zien of ze voor of tegen hebben gestemd. Poort6 vindt het wel belangrijk om te laten zien dat minstens 70% van de huurders heeft ingestemd. Hoe bewijzen ze dat? Dat doen ze door de draagvlakmeting over het warmtenet te laten tellen door een notaris. Deze stelt een verklaring op of de draagvlakmeting gehaald is. Als voorbeeld is de notarisverklaring van de Willem-Alexanderflat via deze link te bekijken.

Waarom gaat renovatie soms samen met het warmtenet?

Sommige huurders vragen waarom ze alleen kunnen instemmen met de renovatie of de energiebesparende maatregelen samen met het warmtenet. Dus waarom ze niet de renovatie kunnen krijgen zonder een aansluiting op het warmtenet. Als Poort6 een woning renoveert, willen ze dat deze weer klaar is voor zeker 25 jaar. Ze kijken dan ook naar de manier waarop de woning wordt verwarmd. Vaak is de cv-ketel aan vervanging toe in de gebouwen die gerenoveerd worden. In dat geval is het geen optie om een nieuw cv-ketel te plaatsen. Er is zelfs een wet in de maak die zegt dit vanaf 2026 niet meer mag. Als woningcorporatie levert Poort6 ook een bijdrage aan de overgang naar een duurzame manier van verwarmen. In de Gildenwijk is dat het warmtenet. De warmte voor het warmtenet Gorinchem is duurzaam en komt uit een lokale bron. Het rioolwater en over een paar jaar ook uit het kanaal van Steenenhoek.

We hopen dat u na het lezen van dit bericht meer inzicht heeft in de 70% draagvlakregeling.