11 augustus 2022

Excursie beschermde diersoorten in Gildenwijk

Woensdagavond 20 juli gingen zo’n 20 mensen op pad door de Gildenwijk. Onder begeleiding van medewerkers van adviesbureau Van der Helm en stadsecoloog Johan Sterk werd gespeurd naar gierzwaluwen, huismussen en vleermuizen. Deelnemers kregen informatie over deze beschermde diersoorten die ook in de Gildenwijk verblijven.

Deelnemers aan de excursie bekijken een mogelijke verblijfplaats van vleermuizen

Op hoogte

De deelnemers keken tijdens de excursie voornamelijk omhoog. Want huismussen, gierzwaluwen en vleermuizen bevinden zich veelal op hoogte bijvoorbeeld onder dakranden van woningen. De gierzwaluwen lieten zich woensdagavond bij de woningen niet zien. Wel zwermden er in de lucht vele rond. Het bewijs dat de dieren zich in de Gildenwijk bevinden. Later op de avond spotte het gezelschap nog diverse vleermuizen. De huismussen waren niet opgebleven voor de excursie en lagen al te rusten. 

Waarom onderzoek naar beschermde diersoorten?

In de Gildenwijk gaan steeds meer wijkbewoners aan de slag met energiebesparing, maar ook met isolatie. Voordat inwoners aan de slag kunnen gaan met dak- of spouwmuurisolatie is het verplicht om na te gaan of er nest of verblijfplaatsen van beschermde diersoorten aanwezig zijn. Om woningeigenaren, bedrijven en Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) te helpen, wordt er op dit moment onderzoek gedaan naar nest en verblijfplaatsen van vleermuizen, gierzwaluwen en huismussen in de Gildenwijk. Onderzocht wordt waar deze zich bevinden. Waar maatregelen genomen moeten worden. En waar mogelijk nieuwe verblijfplaatsen voor beschermde dieren gecreëerd moeten worden. Het onderzoek wordt gefinancierd door de Europese Unie (EU) samen met provincie Zuid-Holland.

Verblijfplaatsen vleermuizen bekend

Inmiddels  zijn de verblijfplaatsen van vleermuizen in de Gildenwijk bekend. Op deze afbeelding kunt u zien waar in de wijk deze dieren verblijven. Dit wordt de komende tijd verder onderzocht. Ook wordt er gekeken naar verblijfplaatsen van huismussen en gierzwaluwen.

Meer weten?

Wilt u meer weten over beschermde diersoorten in de Gildenwijk? Heeft u de excursie gemist? Vragen hierover kunt u stellen door een e-mail te sturen naar duurzaam@gorinchem.nl