22 november 2023

Aandacht voor beschermde dierensoorten

In de Gildenwijk gaan steeds meer wijkbewoners aan de slag met energiebesparing en het isoleren van hun woning. Wist u dat het verplicht is om - voordat u aan de slag gaat met dak- of spouwmuurisolatie - onderzoek te laten doen of er nest- of verblijfplaatsen van bedreigde diersoorten aanwezig zijn? Dit onderzoek is kostbaar. Om woningeigenaren, bedrijven en VvE’s te helpen, wordt door de gemeente een soortenmanagementplan (SMP) ontwikkeld.

Op de foto bij dit bericht zijn ingemetselde gierzwaluw- en huismuskasten te zien. Aan de kopse kant van de woning zijn vleermuis verblijfplaatsen aangebracht.

het SMP geeft aan wat u kunt doen

In een soortenmanagementplan (SMP) staat welke (beschermde) diersoorten er in de Gildenwijk voorkomen. Ook beschrijft het plan welke acties nodig zijn om soorten te beschermen, te herstellen of zelfs in aantal te laten toenemen. En wat u kunt doen voor deze diersoorten wanneer u uw woning of bedrijf gaat verduurzamen, nieuw- of verbouwen. Het onderzoek wordt gefinancierd door de Europese Unie (EU) samen met provincie Zuid-Holland.

Nest- en verblijfplaatsen in de Gildenwijk

In de Gildenwijk is uitgebreid onderzoek gedaan naar nest- en verblijfplaatsen van vleermuizen, gierzwaluwen en huismussen. Er is een plan gemaakt waarin staat welke maatregelen genomen moeten worden om deze bedreigde diersoorten in de wijk te beschermen. En waar mogelijk nieuwe verblijfplaatsen gecreëerd moeten worden. Poort6 is bij de renovatie van wooncomplexen in de Gildenwijk al aan de slag gegaan met het aanbrengen van nest- en verblijfplaatsen.

Interesse om zelf aan de slag te gaan?

Woont u in de Gildenwijk en wilt u aan de slag gaan met dak- of spouwmuurisolatie? Wilt u zelf een nestkast plaatsen? Laat het ons weten via duurzaam@gorinchem.nl. We helpen u graag verder.


Op de foto bij dit bericht zijn ingemetselde gierzwaluw- en huismuskasten te zien. Aan de kopse kant van de woning zijn vleermuis verblijfplaatsen aangebracht.